Educació ordena tutories presencials a tots els cursos, obrir els centres de matí i horabaixa


04 Jun, 2020

EDUCACIÓ ORDENA TUTORIES PRESENCIALS A TOTS ELS CURSOS, OBRIR ELS CENTRES DEMATÍ I HORABAIXA I ANUNCIA UN PROTOCOL DE DESESCALADA SENSE NEGOCIACIÓ EN MESA SECTORIAL

Vos deixam els enllaços a la informació i a la web d'Educació, amb totes les mesures que ha anunciat el Sr. Martí March a la roda de premsa d'avuí dematí.

1. ELS CENTRES EDUCATIUS PODRAN FER ACTIVITATS DE REFORÇ PER A L'ALUMNAT A TOTS ELS NIVELLS INCLÒS INFANTIL

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta resolució, als centres educatius no universitaris de les illes que hagin accedit a la Fase 3, mantindran obertes les seves instal·lacions entre les 9.00 i les 13.00 hores (en torn de matí) i entre les 15.00 i les 19.00 (en torn d’horabaixa) i es duran a terme les activitats presencials següents:

A) Tutories d’orientació o de matèria i activitats de reforç per a l’alumnat de qualsevol curs dels nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments de persones adultes i ensenyaments de règim especial, amb cita prèvia, individuals o en grup d’un màxim de 10 alumnes al segon cicle d’educació infantil, i de 15 en els altres nivells educatius, sempre que es pugui mantenir la capacitat de 4m2 per alumne. Les tutories i les activitats de reforç es poden sol·licitar per part de l’alumnat, les famílies i els centres.

B) Intervenció, orientació i suport a l’alumnat amb NESE i d’altres que hagin patit una situació d’especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials, amb cita prèvia, individual o en grups, per part dels tutors o dels diferents professionals de suport del centre (inclosos TISOC, fisioterapeutes i ATE). Es duran a terme aquestes intervencions a totes les etapes, nivells i modalitats educatives, a petició de les famílies o dels propis centres.

C) Obertura dels centres públics de 0-3 anys, que reprendran les activitats educatives presencials, amb les següents ràtios màximes, sempre que es pugui mantenir la capacitat de 4 m2 per alumne, seran:
0-1: 4 nadons
1-2: 6 infants
2-3: 9 infants
Aules mixtes: 50% de la ràtio abans de l’estat d’alarma, segons la taula del decret 58/2019.

D) Els centres 0-3 privats o de titularitat municipal o dels consells insulars, podran obrir per decisió dels seus titulars, en les mateixes condicions assenyalades en el punt anterior.

2. REINCORPORACIÓ AMB CARÀCTER GENERAL DEL PERSONAL DOCENT

A partir de dia 19 de juny, un cop finalitzat el curs escolar i fins al dia 30 de juny, tot el personal docent es reincorporarà al centre de manera presencial, per torns i amb les mesures sanitàries establertes als annexos d’aquesta resolució, d’acord amb la planificació que proposarà l’equip directiu, per:

-Col·laborar amb l’equip directiu en la revisió/adequació dels espais.
-En el cas dels mestres d’infantil i primària, organitzar i adequar les aules.
-Organitzar el retorn de material als alumnes, si és el cas.
-Dur a terme les actuacions que siguin necessàries per tancar el curs 2019-20, incloses les sessions d’avaluació final.
-Dur a terme les actuacions que siguin necessàries per preparar el curs 2020-21.
-Preparar i organitzar el Pla d’Acompanyament Escolar (PAE) d’estiu.

A partir de l’1 de juliol, la preparació del curs 2020-21 podrà continuar de manera no presencial fins al 31 de juliol. Consultau la notícia aquí.

3. LA CONSELLERIA HA PUBLICAT EL PROTOCOL DE DESESCALADA PER ALS CENTRES EDUCATIUS PER A LA FASE 3.

 Tota la informació al següent enllaç i al document adjunt.

retrobament.a.les.aules
protocol3