Jubilacions: règim de classes passives


24 Abr, 2020

JUBILACIONS: RÈGIM DE CLASSES PASSIVES

Tots sabem que els funcionaris de carrera aprovats abans de 2011 es poden jubilar amb 60 anys i 30 de serveis, amb una petita pèrdua retributiva, ja que pertanyen a MUFACE, encara que també poden canviar-se a la SS mantenint la cotització per les classes passives.

D’altra banda, els funcionaris de carrera aprovats amb posterioritat del 2011 paguen dues quotes: una de seguretat social i una altra de Muface, per això es descompten de la nòmina ambdós conceptes, i també els permet canviar d’entitat cada 6 mesos. Però a l’hora de jubilar-se cotitzen per la seguretat social, és a dir, es jubilen com els funcionaris interins, els quals es regeixen per l’INSS, a partir dels 65 anys, amb diferents casuístiques segons els anys de cotització.

Cal afegir que la pensió ha pujat el gener de 2020 un 0,9%.

 

*NOVETATS AL RÈGIM DE CLASSES PASSIVES

Ara bé, aprofitant l'estat d'alarma en el qual vivim, el Govern ha publicat el passat 22 d'abril un nou Reial decret llei, en concret l'RDL 15/2020 de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació. La sorpresa i la incertesa s'han generat perquè en el seu articulat es fa referència a canvis en la legislació del Règim de Classes Passives, en concret competències que abans corresponien a la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d'Hisenda passen ara a ser competència de l'Institut Nacional de Seguretat Social.

 En principi estem parlant d'un canvi competencial i orgànic que de cap manera suposa la desaparició del Règim de Classes Passives. Determinats aspectes en matèria de reconeixement, concessió i pagament de prestacions passen a ser competència de l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Ara bé, la veritat és que com s'ha esmentat al principi, el Govern aprofitant l'estat d'incertesa en el qual vivim aprova un canvi normatiu on la urgència d'aquest canvi cal posar-la entre cometes. Si això té un rerefons que va més enllà, ho veurem amb el temps, i si això significa el principi d'una reforma, també caldrà estar alerta.

Des d’ANPE defensarem les condicions actuals del Règim de Classes Passives, per tal que els funcionaris aprovats abans del 2011 mantenguin aquesta transitotierat, puguin conservar les seves condicions laborals i mantenir els seus drets.  

Podeu consultar el BOE aquí.