Instruccions complementàries d'avaluació


18 Abr, 2020

PUBLICADES AL BOIB LES INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES PER AVALUAR L’APRENENTATGE DELS ALUMNES

A causa de l’epidèmia del COVID-19, s’han elaborat aquestes Instruccions, de manera excepcional, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes al centres de les Illes Balears per al curs 2019-2020. Ja s’han enviat als centres i van referides: