Tots a casa: Docents desplaçats entre illes


17 Mar, 2020

ATENCIÓ COMPARTIU! TOTS A CASA! VOS RECORDAM QUE ELS DOCENTS NO S’HAN DE DESPLAÇAR ENTRE ILLES! Confirmat per Conselleria!

"Els docents destinats en una illa diferent d’on tenen el seu domicili habitual, no estan obligats a desplaçar-se al centre on tenen la destinació i poden romandre al seu domicili habitual. Han d’estar a disposició dels equips directius a distància, de manera telemàtica".

Estam pendents d’unes instruccions oficials que penjarem de seguida que tenguem informació oficial!

A més, el Departament d’Inspecció Educativa ha suspès l’atenció presencial degut a què un membre de l’equip ha comunicat un cas de febre. Sigui com sigui, per prevenció, des d’ANPE demanam que TOT EL PERSONAL DE LA CONSELLERIA estableixi als seus mínims presencials l’estructura del seu servei. Així que també demanam:

#CONSELLERIADESDECASA

JA DUIM 1500 SIGNANTS! AJUDA'NS A DIFONDRE LA CAMPANYA!

http://chng.it/Z2pwHfMJjj

Docents, Directius i Desplaçats de les illes Des de Casa!