Comissió de valoració del Concurs de Trasllats


20 Nov, 2019

CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL CONCURS DE TRASLLATS 

La conselleria ha publicat la relació dels membres que formaran part de la Comissió de Valoració del Concurs de Trasllats per a la valoració de:

- Mèrits dels apartats 6.1, 6.2 i 6.3 de l'Annex 2A presentats pels funcionaris dels cossos docents.

- Mèrits de l'apartats 4.1 de l'Annex 2 presentats pels funcionaris dels cossos d'inspecció.

Per a més detalls, descarregau el document a documents adjunts.

resol_comissio_valoracio_2019_cat