Resultat de la recerca

Tornar

Avaluació de directors i assessors dels centres de professorat
I. Balears 04 Feb, 2021
avaluació-de-directors-i-assessors-dels-centres-d

S'ha publicat al BOIB el procés d'avaluació dels DIRECTORS i ASSESSORS dels centres de professorat.

Formació Centres Evaluación
Reunió telemàtica amb la Conselleria d'Educació
I. Balears 16 Abr, 2020
videoconf.conseller

REUNIÓ TELEMÀTICA AMB LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ Després de la reunió d’ahir de la Conferència Sectorial d’Educació, hem tingut avui una Mesa Sectorial d'Educació de caràcter extraordinari amb la presència  de tots els directors generals d'Educació i na Maria Antònia Serra, a excepció de n’Amanda Fernández. Els punts a tractar han estat: 1. Informació del desenvolupament del procés selectiu i el seu ajornament a l’any 2021. 2. Informació sobre les instruccions d’avaluació de final de curs.

Mesa Sectorial Oposicions Evaluación
Ordre ECD/65/2018, de 29 de gener, que regula les proves de l'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria
ANPE-I. Balears 30 Gen, 2018
logo-boe-min

ANPE. Normativa. Publicada l'ordre ECD 65/2018 per a tots els centres docents del Sistema Educatiu Español, i per al curs 2017/18, que regula les proves de l'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria. L'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria tindrà caràcter mostral i finalitat diagnòstica. S'aplicarà a alumnes que es trobin cursant 4º d'Educació Secundària Obligatòria, amb independència de les seves qualificacions. Aquesta avaluació mancarà d'efectes acadèmics. L'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria valorarà el grau d'adquisició de la competència matemàtica, la competència lingüística i la competència social i cívica, tenint com a referència principal les matèries generals del bloc d'assignatures troncals cursades en quart curs d'Educació Secundària Obligatòria per determinar el grau d'adquisició de la competència. - Per a la competència lingüística, es tindrà com a referència: les matèries Llengua Castellana i Literatura, Primera Llengua Estrangera i, si escau, Llengua Cooficial i Literatura, - Per a la competència matemàtica, es tindrà com a referència: les matèries Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics i Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats - Per a la competència social i cívica, es tindrà com a referència: la matèria Geografia i Història Les proves comprendrà la matriu d'especificacions, la longitud (nombre mínim i màxim de preguntes), temps d'aplicació, la tipologia de preguntes (preguntes obertes, semiabiertas i d'opció múltiple) i els qüestionaris de context. Es realitzarà una prova per cadascuna de les matèries que constitueixen la referència principal de les competències objecto d'avaluació. En enllaços d'interès pots trobar l'ordre completa amb els annexos, en format html o en fomrato pdf, per a descàrrega (al final de la pàgina) Enllaços d'interès: Orden ECD/65/2018, de 29 de enero.

BOE Normativa educativa Evaluación
Tornar